Een inbetweener is iemand die zich tussen twee werelden beweegt die tegenover elkaar staan en in beide werelden de taal kan spreken die deze wereld vereist. Tijdens de herontwikkeling van een wijk staan de belangen van de gemeente en buurtbewoners vaak lijnrecht tegenover elkaar. Voor duurzame en sociale stadsplanning is daarom een inbetweener nodig. Zij analyseert de situatie vanuit een onafhankelijke positie en geeft advies hoe er meer gebruik kan worden gemaakt van de sociale waarden die er in een wijk al aanwezig zijn, de zachte data uit het gebied. Deze zachte data worden omgezet in bruikbare parameters. Eerder gecreëerde parameters voor sociale waarden zijn skills, heroes en spots & stuff.  

   
     Skills

   De vaardigheden van mensen in een wijk zijn veelal onbekend. Bijna iedereen heeft wel een uit de hand gelopen hobby of iets waar hij of zij goed in is. Deze vaardigheden zeggen iets over de kracht en identiteit van de wijk. Vroeger had je voor iedere ambacht een symbool. Dit was een teken van vakmanschap en dat droeg je uit, op je gevel of op je kleding. Wat gebeurt er als je de ambachten en vaardigheden van bewoners weer van de gevels zou kunnen aflezen? En je direct je buurman kan aanspreken op zijn kracht? Hiervoor heeft de inbetweener vaardigheid-stickers ontwikkeld. Plak ze op je brievenbus en draag uit wat jij goed kan! Bestel jouw vaardigheid bij info@boovandervlist.com.

    
      Heroes

    Helden zijn de sociale sleutelfiguren in een wijk. Ze brengen anderen bij elkaar of het zijn de mensen waarover gepraat wordt. Het zijn de mensen die inefficient durven zijn en een grote mond durven hebben. De mensen waardoor je een extra keer je nek omdraait of waar je op een onbevangen moment met een grinnik aan terug denkt.

     
       Spots

     Met spots worden de sociale (openbare) plekken bedoelt waar mensen elkaar ongedwongen en met enige willekeur kunnen ontmoeten. Hier kan men “de ander” ontmoeten en verhalen met elkaar delen. Voorbeelden van plekken zijn:

      
     • – Winkels
     • – Cafe’s
     • – Moestuinen
     • – Parken en uitlaatplekken
     • – De bushalte
     • – Reparatieshops en werkplaatsen
     • – De stoep
     • – De (super-)markt
     • – Buurthuis
     •  
       & Stuff

       Ook spullen kunnen mensen bij elkaar brengen. Spullen dragen verhalen in zich en zeggen iets over de geschiedenis en identiteit van een wijk. Dit zijn vaak niet de spullen die je bij de IKEA of de Blokker haalt, maar tweedehands spullen die uit een wijk komen en weer een nieuw thuis zoeken. Ze hebben de kracht om mensen op velerlei manieren tot zich te trekken.

        

       De inbetweenermethode wordt verder ontwikkelt. De volgende stap is toewerken naar een sociale effecten analyse, waarbij er bij herontwikkeling van wijken naast de milieueffecten voor een wijk, ook de sociale effecten voor een wijk worden meegenomen in het ontwerp proces.