Werkwijze

Mijn werkwijze begint vaak met een onderzoeksfase waarin ik door middel van embedded (etnografisch) onderzoek en/of interviews de verschillende perspectieven op het vraagstuk onderzoek. Vervolgens ontwerp ik een proces waarin deze verschillende perspectieven samenkomen en samen toewerken naar een oplossing of product. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld een design sprint, maar dit kan ook een meer artistieke interventie of activiteit zijn zoals een ontdekkingsreis, een bezoek aan de kapper of een theaterspel.

* Per vraagstuk pas ik mijn werkwijze aan, zodat deze goed aansluit bij de doelgroep en het vraagstuk waarmee ik ga werken.